Slide background

Velkommen til BBE Takst

BBE Takst Arne Hauge AS tilbyr taksering og andre tjenester, innen områdene Bolig-Bedrift-Eiendel.

Dine verdier – vår kompetanse.

Velkommen til BBE TAKST

BBE TAKST Arne Hauge AS tilbyr taksering og andre tjenester inne områdene Bolig-Bedrift-Eiendel.

Vår kompetanse dekker alle typer taksering, skadetakst og verditakst innen privat sektor, næringsmarkedet og det offentlige.

Oppdragsgiverne er privatpersoner, forsikringsselskaper, næringslivet, det offentlige, banker m.fl.

Vi har lagt stor vekt på bredde i vår kompetanse og erfaringsbakgrunn, og kan derfor tilby tjenester innen mange fagområder.

Våre 11 kompetente medarbeidere dekker områdene bygning, eiendom, innbo, driftsløsøre, maskiner, prosessutstyr, landbruk, naturskade m.m.

BBE TAKST Arne Hauge AS har sin opprinnelse fra 1976 og etablert som AS i sin nåværende form i 1997.

Vi holder til i moderne lokaler i Welhavens vei 15 i Sandnes.

Medlem i Norges takseringsforbund

VERDITAKSERING

- Næringseiendom
- Maskiner og prosessutstyr
- Innbo og løsøre
- Bolig
- Landbrukseiendommer
- Driftstilbehør og driftsløsøre
- Eiendom

🍂

SKADETAKSERING

- Bolig og næringsbygg
- Innbo og løsøre
- Maskiner og prosessutstyr
- Driftstilbehør og driftsløsøre
- Landbruk
- Transport
- Naturskade
- Avbrudd

📊

ANDRE TJENESTER

- Skadeskjønn
- Uavhengig kontroll
- Byggelånskontroll
- Bistand ved eierskifte
- Bistand ved overtakelse
- Tilstandsvurdering næringseiendom
- Reklamasjonsbehandling
- Rådgiving landbruk

📣

Aktuelt

Finn Kjetil Borgenvik er tilbake som takstmann i BBE Takst Arne Haug AS, fra 1. mai.
Finn Kjetil kommer fra stillingen som prosjektleder i Stavanger Boligbyggelag, og vil tilføre oss ny kompetanse og erfaringer, som vil styrke fagmiljøet i BBE Takst Arne Hauge AS ytterligere.