Slide background

Velkommen til BBE Takst

BBE Takst Arne Hauge AS tilbyr taksering og andre tjenester, innen områdene Bolig-Bedrift-Eiendel.

Dine verdier – vår kompetanse.

Velkommen til BBE TAKST

BBE TAKST Arne Hauge AS tilbyr taksering og andre tjenester inne områdene Bolig-Bedrift-Eiendel.

Vår kompetanse dekker alle typer taksering, skadetakst og verditakst innen privat sektor, næringsmarkedet og det offentlige.

Oppdragsgiverne er privatpersoner, forsikringsselskaper, næringslivet, det offentlige, banker m.fl.

Vi har lagt stor vekt på bredde i vår kompetanse og erfaringsbakgrunn, og kan derfor tilby tjenester innen mange fagområder.

Våre 12 kompetente medarbeidere dekker områdene bygning, eiendom, innbo, driftsløsøre, maskiner, prosessutstyr, landbruk, naturskade m.m.

BBE TAKST Arne Hauge AS har sin opprinnelse fra 1976 og etablert som AS i sin nåværende form i 1997.

Vi holder til i moderne lokaler i Welhavens vei 15 i Sandnes.

Medlem i Norges takseringsforbund

VERDITAKSERING

– Næringseiendom
– Maskiner og prosessutstyr
– Innbo og løsøre
– Bolig
– Landbrukseiendommer
– Driftstilbehør og driftsløsøre
– Eiendom

SKADETAKSERING

– Bolig og næringsbygg
– Innbo og løsøre
– Maskiner og prosessutstyr
– Driftstilbehør og driftsløsøre
– Landbruk
– Transport
– Naturskade
– Avbrudd

ANDRE TJENESTER

– Skadeskjønn
– Uavhengig kontroll
– Byggelånskontroll
– Bistand ved eierskifte
– Bistand ved overtakelse
– Tilstandsvurdering næringseiendom
– Reklamasjonsbehandling
– Rådgiving landbruk

Aktuelt

Økt kapasitet på maskintaksering

For å styrke kapasiteten på taksering av maskiner og prosessutstyr, har vi ansatt ny medarbeider. Johann Bjørnsson er utdannet sivilingeniør innen elektro, mekaniske systemer, med bakgrunn som mekaniker. Johann har flere års erfaring fra landbasert- og offshorerelatert virksomhet.